ANUNȚ DE PUBLICITATE privind achiziția publică de lucrări pentru obiectivul: DESFIINȚARE ȘI CONSTRUIRE CAPELĂ CIMITIR SÂNMARTINU MAGHIAR