Serviciul Public Comunitar Local De Evidenţă a Persoanelor Contact

Adresa Serviciului:S.P.C.L.E.P Uivar, Str.Florilor nr.285 Tel/Fax 0256-701338

Coordonator Serviciu: Idvorianu Ioana-Rodica Tel-0768 109 645

Inspector asistent: Balint Levente

Compartiment Stare Civilă: Balint Gheorghina Tel-0768 109 643