Raportul primarului privind starea economica si sociala a comunei