Structura

Conducere
Primar:
Săvulescu Bogdan-Gheorghe
Viceprimar:
Cătlan Petru-Manuel
Secretar general:
Talpai Gabor-Ianos
Relatii cu publicul
Relatii cu publicul:
Idvorianu Ioana -Rodica
Contabilitate
Contabil:
Cătlan Dănuta - Sineta
Impozite si Taxe
Agent fiscal:
Mondovics Daniela
Plati
Casier:
Kasza Elena
Registru agricol
Agent agricol:
Pascu Eugen
Asistenta sociala
Asistent social:
Bodas Adelina Ana Maria
Inspector:
Doros Aura Zorana
Urbanism si amenajarea teritoriului
Referent:
Gutu Daniel
Stare civila
Ofiter de stare civila delegat:
Balint Gheorghina
Fond funciar
Inginer agronom:
Ilas Valentina
Audit Intern
Auditor intern:
Szabo Peter Atanasie
Evidenta persoanelor
Inspector debutant:
Balint Levente