Localitati infratite (comuna Algyö din Ungaria)

Prototcol de infratire si colaborare intre comuna Uivar din judetul Timis Romania si comuna Algyö, din judetul Csongrad, Ungaria

Comunele Uivar din judetul Timis, Romania si Algyö, judetul Csongrad, ungaria denumite in cele ce urmeza parti isi exprima dorinta de colaborare si infratire in vederea dezvoltarii relatiilor de prietenie si cooperare intre autoritatile locale, precum sipe linie de cultura, invatamant, agricultura, comert, sport, etc.
Dorind sa deschidem noi posibilitati pentru realizarea unor raporturi de colaborare in domeniile de interes comun la nivelul celor doua comunepartile au convenit asupra urmatoarelor:

1. Partile au cazut de acord si declara comunele Uivar din judetul Timis Romania si Algyö, din judetul Csongrad, Ungaria comune infratite.

2. Partile au convenit sa realizeze o stransa colaborare in toate domeniile de interes comun, adica: schimb de experienta intre autoritatile locale, in domeniul culturii, invatamantului, al coperarii economice, agricol, sanatate, social,sportive etc. folosind forme moderne specifice stadiului actual de dezvoltare a comunelor respective.

3. Partile vor crea conditii favorabile pentru dezvoltarea cooperarii economice reciproc avantajoase in care scop vor asigura persoanelor fizice si juridice care functioneaza legal in localitatile aflate sub jurisdictia lor, facilitate in limitele legale. Partile vor sprijini dezvoltarea la nivel local a cooperarii economice ca accent pe cea comerciala, inclusive a investitiilor, incurajand legaturile directe intre societatile comerciale si oameni de afaceri, precum si intre institutii si intreprinderi de diferite profile siin special intre cele mici si mijlocii. Partile vor crea reciproc conditii pentru participarea persoanelor juridice (societati comerciale) si fizice (mici producatori) la expozitiile, pietele si targurile organizate intre tarile lor in cadrul carora pot conveni asupra unor actiuni commune de cooperare care sa creeze avantaje ambelor parti.

4. Partile vor colabora in domeniul agricol prin schimburi de experienta in domeniul agriculturii, legumiculturii, zootehniei, mecanizarii agricole, precum si in alte domenii ale ramurii respective.

5. Partile vor sprijini pe baza unor programe commune schimburile culturale, facilitand colaborare intre formatiile artistice, institutii si organizatii culturale, persoanele care desfasoara activitati in domeniul artei si culturii. Partile vor sprijini contactele intre institutiile de invatamant, facilitand schimburile de elvi si de cadre didactice si tratarea unor teme de interes comun.

6. Cele doua parti sustin dezvoltarea relatiilor in activitatile sportive organizand in acest scop cu diferite ocazii intalniri amicable intre reprezentativele celor doua commune la diferite discipline sportive.

7. In scopul realizarii obiectivelor prevazute in protocol partile vor efctua in comun o analiza anuala a experientei si vor confrunta ideile care duc la largirea si perfectionarea colaborarii prezentandu-le pe acestea si consiliilor locale respective.

Prezentul protocol se incheie pe o durata nedeterminata si intra in vigoare la data semnarii lui de catre reprezentantii legali ai partilor. Protocolului I se pot adduce modificari numai cu acordul partilor .

Incheiat incomuna Uivar la 26.10.2000 in cate doua exemplare originale in limbile romana si maghiara, ambele texte fiind egal autentice.

Reprezentantii legali,
Primar Uivar, VAJDA PAVEL
Primar Algyö, DR. PIRI JÖSZEF