Primăria Uivar județul Timiș

Lista cuprinzand documentele de interes public conform legii 544/2001