ANUNT DE PUBLICITATE ACHIZITIE DE LUCRARI pentru obiectivul: DESFIINȚARE ȘI CONSTRUIRE CAPELĂ CIMITIR SÂNMARTINU MAGHIAR, Cod și denumire CPV: 45210000-2 Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

 

Mai jos gasiti informatiile in documentele atasate, iar pentru documentatia tehnico-economica accesati

link-ul : https://drive.google.com/drive/folders/1FNWnAveHsq37yvJqJ4R82l25KIaJNgBU?usp=share_link